El PAU de Navia en el DOGA (Documento Oficial de Galicia):

Lunes, 21 de febrero de 2005. INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO "¢ Resolución pola que se acorda o inicio, polo procedemento de taxación conxunta, e se somete a información pública o expediente expropiatorio dos bens e dereitos que se precisan ocupar para a adquisición de terreos da 3ª etapa, fase A, do Plan parcial do solo residencial de San Paio de Navia (Vigo).
  • No se han encontrado comentarios
Powered by Komento