El PAU de Navia en el DOGA (Documento Oficial de Galicia)

"Viernes, 18 de Marzo de 2005. INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO Resolución de inicio de trámites de exclusión da expropiación para a 3ª etapa, fase A do Plan parcial do solo residencial de San Paio de Navia. "
  • No se han encontrado comentarios
Powered by Komento