Teixugueiras, 28-30

Datos

DATOS EDIFICIO

NOMBRE: Comunidad Propietarios Teixugueiras, 28-30

DIRECCIÓN: C / Teixugueiras, nº28-30

PROMOTORA: VIGOLAR, S.A.

Calidades

MEMORIA DE CALIDADES

ACABADOS

AISLAMIENTOS.

SOLADOS.

CARPINTERIA INTERIOR.

CARPINTERIA EXTERIOR.

ELECTRICIDAD.

CALEFACCION-FONTANERIA.

BAÑOS.

EQUIPAMIENTOS.

Situación

Planos

PLANOS

Distribución plantas

Piso

Fotos

FOTOS

Fotos piso

FOTOS PISO